CHRIS LEVINE (B. 1960) - Queen Elizabeth II (Equanimity), 2012

IDA EKBLAD (B. 1980) - Air Jordan #2, 2008

THOMAS STRUTH (B. 1954) - TODAI-JI INTERIOR, NARA

THOMAS STRUTH (B. 1954) - MILAN DUOMO (INTERIOR)

Jonathan Leder (B. 1972) - Amy Hood, Purple Mag

Jonathan Leder (B. 1972) - Amy Hood, Purple Mag

Jonathan Leder (B. 1972) - Amy Hood, Purple Mag

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled #97, 1982

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled #100, 1982

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled #126, 1983

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled Film Still #48, 1979, reprinted 1998

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled Film Still #27, 1979, reprinted 1998

CINDY SHERMAN (B. 1954) - Untitled Film Still #17, 1978, reprinted 1998

Linder Sterling (B. 1954) - Untitled, 1976

Linder Sterling (B. 1954) - Untitled, 1976

{ }